shape


Ulusal Klinik Vaka
Senaryo Yarışması
sonuçları için tıklayınız.
 • EKİBİNİ KUR
 • SENARYONU OLUŞTUR

 • ÖDÜLÜ KAZAN

  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; mezuniyet öncesi klinik eğitim döneminde video destekli vaka öğrenmesinin tıp eğitiminde yaygınlaştırılmasına destek olmak amacı ile; vaka senaryolarının yer aldığı bir çevrim içi eğitim platformu açmayı ve bu platformu tüm Türkiye’nin kullanımına sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla bu platformda yer alacak klinik vaka videolarının senaryolarını oluşturmak için ulusal çaplı bir yarışma başlatmıştır.

  Bu yarışma ile çevrim içi eğitim platformunda kullanılacak klinik vaka video senaryolarının tüm tıp fakültelerinin katkısıyla oluşturulması hedeflenmektedir.

  Yarışmada kriterler kapsamında dereceye girenlere ödüller verilecek ve başarılı bulunan senaryolar profesyonel ekip ve ekipmanlarla USİM’ de (BUÜTF Simülasyon Merkezi) videoya çekilerek tüm tıp fakültelerinin eğitimde kullanabilmesi amacıyla çevrim içi platformda yayınlanacaktır. Sorularınız için senaryo@uludag.edu.tr adresi ile temasa geçebilirsiniz.

  .

  shape

  KURALLAR

  Yarışma Şartları

  Yarışmaya Türkiye’deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinden başvuru yapılabilir.

  Yarışmaya bireysel veya takım (maksimum 3 kişi) olarak başvurulabilir.

  Yarışmacılar tıp fakültesi lisans ve/veya lisansüstü dönemi öğrencilerinden oluşmalıdır.

  Her takımın veya tek katılacaksa katılacak öğrencinin bir danışman öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir.

  Bir yarışmacı veya takım birden fazla senaryo ile başvurabilir.

   

  Yarışma Formatı

  Yarışma kapsamında klinik problemlerden herhangi biri seçilerek senaryo oluşturulur. Birden fazla hastalık aynı senaryo içinde aynı hastaya tanımlanabilir.

  Senaryonun içeriği güncel ÇEP’e göre (UÇEP 2020) yazılmalıdır. (UÇEP 2020 klasörüne web sitemizden ulaşabilirsiniz.)

  Eklerde kullanılacak hastalık verilerinin KVKK kapsamında yüklenmesine (gerçek hasta ise resmi izin alınmasına, stok bilgi veya görsel ise kaynağın belirtilmesine) dikkat edilmelidir.

  Senaryonun yarışma sonrasında videoya çekileceği dikkate alınarak tüm aşamalar (senaryo akışına dair zaman çizelgesi, diyaloglar, rollerin tanımlanması vb.) ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. (Eksik bırakılan senaryolar biçimsel inceleme sürecinden geçemezler.)

  app-work-img


  Yarışma Süreci

  Senaryolar 7 Nisan 2023 tarihine kadar linkteki forma uygun olarak gönderilmelidir.

  Kurallara uygun başvuru yapılıp yapılmadığı “biçimsel inceleme sürecinde” Yarışma Organizasyon Kurulu tarafından; senaryo taslaklarının bilimsel içeriği ve öğretim tekniğine uyarlanabilirliği ise “jüri inceleme sürecinde” Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir.

  Bilimsel Kurul; tıp fakülteleri öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

  Sonuçlar 7 Mayıs 2023 tarihinde tip.uludag.edu.tr sayfasından ilan edilecektir.

  Dereceye girenlerin ödül töreni 15 Mayıs tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

   

  Senaryo Değerlendirme Kriterleri
  1-ÇEP’e uygun bir şekilde öğrenme düzeyi ve hedeflerin tanımlanmış olması
  2-Vaka içeriğinin klinik olarak doğru, güncel ve mezuniyet öncesi eğitim dönemi ile ilişkili olması
  3-Bilimsel referansların 2017 ve sonrasını kapsaması
  4-Senaryo akışının öğrencinin kritik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanması
  5-Senaryo akışında aksiyon ve olayların ayrıntılı bir şekilde verilmesi
  6- Vakaya dair ipuçları ve çeldirici/yanıltıcı bilgilerin net bir şekilde verilmesi

   

  Ödüller
  Birinciye 25.000, ikinciye 15.000, üçüncüye 10.000 tl nakit ödül verilecektir.

  app-work-img

  Kurullar

  Genel Koordinatör:
  Prof. Dr. Ekrem KAYA - (BUÜTF Dekanı)

  Düzenleme ve Ön (Biçimsel) Değerlendirme Kurulu:
  Prof. Dr. Züleyha ALPER - (BUÜTF Tıp Eğitimi AD)
  Doç. Dr. İlker M. KAFA - (BUÜTF Tıp Eğitimi AD)
  Öğr. Gör. Dr. M. Okan AYDİN - (BUÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Bilimsel Değerlendirme Kurulu: (Alfabetik sıraya göre verilmiştir.)
  Prof. Dr. Abdullah Özkök - Yeditepe Üniversitesi TF İç Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Alp Özgün BÖRÇEK - Gazi Üniversitesi TF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
  Prof. Dr. Alparslan BİRDANE - BUÜTF Kardiyoloji AD
  Prof. Dr. Aslı SARANDÖL - BUÜTF Ruh ve Sinir Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Aylin YILDIRIR - Başkent Üniversitesi TF Kardiyoloji AD
  Prof. Dr. Ayşe KUTLU - Kocaeli Üniversitesi TF Nöroloji AD
  Prof. Dr. Ayşen Esen DANACI - Celal Bayar Üniversitesi TF Ruh ve Sinir Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Bülent KARADAĞ - Marmara Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Cemalettin ERTEKİN - İstanbul Üniversitesi Çapa TF Genel Cerrahi AD
  Prof. Dr. Dilek GÜLDAL - Dokuz Eylül Üniversitesi TF Aile Hekimliği AD
  Prof. Dr. Ekrem KAYA - BUÜTF Genel Cerrahi AD
  Prof. Dr. Emel YILMAZ - BUÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
  Prof. Dr. Faruk TURGUT - Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi TF İç Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Funda COŞKUN - BUÜTF Göğüs Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Gürkan BOZDAĞ - Koç Üniversitesi TF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
  Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK - Atatürk Üniversitesi TF Genel Cerrahi AD
  Prof. Dr. Gürkan UNCU - BUÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
  Prof. Dr. Gülden ERSÖZ - Mersin Üniversitesi TF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
  Prof. Dr. Halil KAYA - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Acil Tıp Kliniği
  Prof. Dr. Halil SAĞLAM - BUÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi TF Kardiyoloji AD
  Prof. Dr. Nurdan ACAR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Acil Tıp AD
  Prof. Dr. Onur URAL - Selçuk Üniversitesi TF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji AD
  Prof. Dr. Osman ÖZDEL - Pamukkale Üniversitesi TF Ruh ve Sinir Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Özgür TAŞKAPILIOĞLU - BUÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
  Prof. Dr. Sevinç Sarınç Ulaşlı - Hacettepe üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Şahin ASLAN - BUÜTF Acil Tıp AD
  Prof. Dr. Yavuz KATIRCI - SBÜ Gülhane TF Acil Tıp AD
  Prof. Dr. Yeşim UNCU - BUÜTF Aile Hekimliği AD
  Doç. Dr. Aylin BİCAN DEMİR - BUÜTF Nöroloji AD
  Doç. Dr. Demet YILDIZ - Bursa Yüksek İhtisas EAH Nöroloji Kliniği
  Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI - Harran Üniversitesi TF Aile Hekimliği AD
  Doç. Dr. Emrah EGEMEN - Pamukkale Üniversitesi TF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
  Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan - Katip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  Doç. Dr. Sezcan MÜMÜŞOĞLU - Hacettepe Üniversitesi TF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
  Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIZILCA  - Namık Kemal Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

  İletişim

  Genel Koordinatör:
  Prof. Dr. Ekrem KAYA
  BUÜTF Dekanı

  Yarışma Koordinatörü:
  Öğr. Gör. Dr. Mevlüt Okan AYDIN
  senaryo@uludag.edu.tr